Teman på föreläsningar:

Jag lägger upp en föreläsning som bäst kan passa dig och ditt företag eller grupp. Exempel på rubriker. 

  • Inspiration
  • Målbilder
  • Ansvar
  • Tänka utanför ramarna
  • Hälsa
  • Självkänsla/självförtroende
  • Villkorslöshet